احیای تمدن اسلامی اولویت دانشگاه آزاد در عرصه بین‌المللی است

_IRL9585 copyمعاون امور بین‌الملل و دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی قصد دارد مدل نوینی را برای کشورهای منطقه و برای دانشجویان خارجی ترسیم کند. بخشی از این مدل علمی و تئوریک است و بخشی اخلاقی و مبتنی بر روابط انسانی است. با این‌وجود می‌توان انتظار داشت که دانشگاه آزاد اسلامی در تقویت و احیای تمدن اسلامی سهیم است.
وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی در واحدهای برون‌مرزی و جذب دانشجویان خارجی هدف احیای تمدن اسلامی را دنبال می‌کند. تمدن اسلامی که چهار پنج قرن در اوج بود و مرز نمی‌شناخت. در آن زمان یک دانشمند از آسیای میانه و سمرقند و بخارا سفرش را آغاز می‌کرد به ری، اصفهان و عراق می‌رفت، در این مسیر علمش تکامل پیدا می‌کرد. بی‌تردید علم اسلامی و آموزش اسلامی این‌گونه توسعه پیدا کرد نه با شمشیر و پول. دانشگاه آزاد اسلامی برنامه دارد در سه کشور عراق، عمان و سوریه واحد دانشگاهی احداث کند. البته برای افتتاح دانشگاه مقدمات زیادی نیاز است که بخشی از آن به بروکراسی اداری این کشورها برمی‌گردد. اکنون با امضای موافقت‌نامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی و وزرای علوم این کشورها، می‌توان امیدوار بود که این مراحل سریع‌تر طی شود و تا سال جدید تحصیلی اقدام عملی در این زمینه صورت گیرد.
وی اظهار کرد: ارتباط عاطفی و صمیمانه با دانشجویان خارجی از دیگر سیاست‌های دانشگاه آزاد اسلامی است که این برنامه‌ها بر این اساس طراحی شده است. معاون بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: این برنامه‌ها باید با مشارکت و همیاری خود دانشجویان غیرایرانی انجام شود و دفتری برای انجام این امورات درنظر گرفته خواهد شد.