ویدئو کنفرانس سرپرست اداره کل جذب و هدایت دانشجویان غیرایرانی در واحد الکترونیکی

QBDA4410جلسه آنلاین معاونت بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی به میزبانی بخش بین الملل واحد الکترونیکی این دانشگاه برگزار شد. در این جلسه که نمایندگان  15 استان  حضور داشتند، در ابتدا دکتر سروش رزمی سرپرست اداره کل جذب و هدایت دانشجویان غیرایرانی به معرفی و تبیین سیاستهای کلان معاونت بین الملل دانشگاه ازاد در زمینه جذب و هدایت دانشجویان غیرایرانی و خارج از کشور پرداخت.
سپس نوبت به واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی رسید تا از طریق ویدئو کنفرانس و به صورت آنلاین مشکلات و نکات خود را در خصوص جذب دانشجویان غیرایرانی ارائه دهند. تشریح موانع و به اشتراک گذاری تجربیات با هدف هم افزایی و تشریک مساعی جهت جذب هر چه بیشتر دانشجویان غیرایرانی از جمله مهترین اهداف برگزاری این نشست بود.