جلسه آنلاین معاون بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی با روسای استان ها

UJDB4466

جلسه آنلاین معاون بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، مشاور ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در امور بین الملل و سرپرست اداره کل جذب و هدایت دانشجویان غیرایرانی به میزبانی بخش بین الملل واحد الکترونیکی در بهمن ماه 1398 برگزار شد. در این جلسه   که روسای استانها و واحدهای دانشگاهی منتخب در حوزه جذب دانشجویان بین المللی حضور داشتند، معاون بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی آقای مهندس شیخ الاسلام  به معرفی و تبیین سیاستهای کلان معاونت بین الملل دانشگاه ازاد در زمینه جذب و هدایت دانشجویان غیرایرانی و خارج از کشور پرداخت.

QGLP8558

مشاور ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در امور بین الملل نیز خاطرنشان کردند که جذب دانشجوی خارجی در واحدهای داخل و خارج از کشور عاملی برای بالا بردن کیفیت است به نحوی که دانشگاه آزاد اسلامی را در سال 1404 در جایگاه نخست آموزش عالی کشور قرار می‌‌‌دهد.

همچنین در این جلسه، سرپرست اداره کل جذب و هدایت دانشجویان غیرایرانی مطالبی را درخصوص آموزش زبان فارسی، امور کنسولی و سایر جزئیات مربوط به حوزه جذب و هدایت دانشجویان غیرایرانی در کل کشور ارائه دادند.